Acem Aşiran Peşrevi

Hüseyin Fahrettin Dede'ye ait acem aşiran peşrevidir. satır başına 40 karakter ve sayfa başına 25 satır karakter setine göre hazırlanmıştır

Eser türü: 
Alındığı kurum: