TÜRK MÜZİĞİ MAKAM NAZARİYATI VE ÖRNEK ESERLER

“Türk Müziği Eğitiminde Görme Engelli Öğrenciler için Erişilebilir Kaynak Oluşturulması” isimli, SBA-2022-11919 kodlu bu proje, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje birimi tarafından desteklenmiştir. Projenin yürütücüsü, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğretim elemanı Dr. Öğretim Üyesi Özlem DOĞAN, araştırmacıları ise müzik bölümü öğretim elemanı Mehtap ULUBAŞOĞLU ve müzik öğretmeni Süleyman EKİCİ’ dir.
Not: Proje kapsamında 2 cilt olarak hazırlanan bu kitap; soldan sağa 35 karakter, yukarıdan aşağıya 27 satır olacak şekilde tasarlanmıştır.

Eser türü: 
Alındığı kurum: