ALLWOOD SANSUN

Money Money Money

Bu eser, soprano, alto, tenor, bas ve piano eşlik partilerini içeren şef partisyonudur. her satırda parti başına iki ölçü bulunur ve parti adları partilerin baş harfleriyle gösterilir. Sözü bulunan partilerde notaların altında sözler yer almaktadır. Bu eser sayfa başına 25 satır ve satır başına 34 karakter setiyle hazırlanmıştır.