Kaynak Kitap

Arenas Gitar Metodu

Bu kitabın Braille kopyası
kapak sayfasını ve 43. sayfadan itibaren başlayan egzersizleri
kapsamaktadır. 42. sayfaya kadar olan bölümde müziğin temel ilkeleri
ve gitarın yapısı ile ilgili temel anlatımlar İspanyolca olarak yer
almaktadır. Hoca eşliğinde çalışılan bu kitabın başındaki anlatımların
hoca tarafından öğrenciye birebir nakledileceği düşüncesinden dolayı,
kitabın sadece egzersizler kısmının şimdilik braille'e çevrilmesi
uygun bulunmuştur.
Bu kitap sayfa başına 25 satır ve satır başına 34 karakter setine göre hazırlanmıştır.

Piano Metodu1

Selmin Tufan ve Enver Tufan'ın beraber hazırladığı piano metodudur. bu kitap sayfa başına 25 satır ve satır başına 34 karakter olacak şekilde hazırlanmıştır.